نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه مدارک آگهی تغییرات شرکت جهت عقد قرارداد


قابل توجه واحدهای فناور پسارشد (چندمستاجره)
با توجه به نزدیک شدن زمان عقد قرارداد استقرار ، خواهشمند است مدارک رسمی مرتبط با تغییرات شرکت برای امور موسسات ارسال گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به اتوماسیون اداری مراجعه فرمایید.