نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی بازدید از نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

بازدید

با توجه به برگزاری داوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب  ایراندر تاریخ 4 الی 7 مهر ماه  در محل دلئمی نمایشگاه های تهران، پارک علم و فناوری در تظر دارد اردو بازدیداز این رویداد را انجام رساند لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 23/6/95 روز سه شنبه به مرکز توسعه آب مراجعه و یا یا با شماره تماس 37280627 تماس حاصل نماید.

هزینه ثبت نام 450/000 ریال می باشد.