نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی کاندیداهای انتخابات موسسات اقبال

انتخابات نمایندگان موسسات

اسامی کاندیدهای انتخابات موسسات اقبال به شرح ذیل می باشد:

1- محمد مهدی آرمان مدیر عامل محترم شرکت مهندسی فلات قاره

2 - سهراب بهمردی مدیر عامل محترم شرکت نیرو پارس

3- محمد حسین پورشمس بندر آباد مدیر عامل محترم شرکت همکاران صنعت شمس

4 -رضا جوادپور مدیر عامل محترم شرکت صافات انرژی

5 - کاظم گنجی مدیر عامل محترم شرکت فناوری و مهندسی طیف زمین

6 - سید مسعود سروی مدیر عامل محترم شرکت درایت ورزان

7 - مجتبی مرات مدیرعامل محترم شرکت علم و صنعت

8 - سید حسین میرجلیلی مدیر عامل محترم شرکت تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر

9 - سمیه نوری زاده فیروزابادی مدیر عامل محترم شرکت اقتصاد دانش بنیان

برای اطلاعات بیشتر به اتوماسیون اداری مراجعه فرمایید.