نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استفاده از آرم جدید پارک و درج آدرس پستی دقیق

اصلاحیه

 با توجه به تغییر آرم وپارک علم و فناوری از تاریخ  1393/10/2، خواهشمند است در کلیه مکاتبات اداری خود یا بنرهای تبلیغاتی و دوره های آموزشی از آرم جدید پارک علم و فناوری یزد طبق آیین نامه مربوطه به ادرس plan .ystp.ac.ir استفاده شود .همچنین آدرس صحیح پستی پارک به شرح زیر می باشد.

یزد خیابان مطهری - مرکز فناوری اقبال - پارک علم و فناوری یزد