نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقرار شرکت های دانش بنیان در محدوده شهرها


به منظور تسهیل استقرار شرکت های دانش بنیان، بر اساس ماده 8 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات  و ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، این شرکت ها مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده تهران و دیگر شهرها ، با رعایت مقرررات زیست محیطی مستقر نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به اتوماسیون اداری مراجعه فرمایید.