نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیه ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان


به اطلاع می رساند اصلاحیه ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان به شرح زیر می باشد:

ماده9 - به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد  در خصوص روابط کار، معافیت مالیاتی  و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به اتوماسیون اداری مراجعه نمایید.