نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز ششمین دوره ارزیابی موسسات فناور پارک علم و فناوریششمین دوره ارزیابی موسسات فنار پارک علم و فناوری یزد از تاریخ 95/11/16 شروع گردیده است. موسسات محترم می توانند با ورود به سامانه جامع مدیریت پارک علم و فناوری یزد (وندا)نسبت به شروع و تکمیل فرم های مربوطه  تاریخ 96/1/20 اقدام نمایند.شاین ذکر است کابران گرامی می تواند جهت آشنایی با نحوه تکمیل فرم ها، ضمن مطالع آیین نامه ارزیابی موسسات در مرکز فناوری اقبال  (RE27-05)، ازراهنمای موجود مرحله آغاز فرآیند استفاده نمایند.