نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب نمایندگان موسسات چند مستاجره

$lead.getData()

در راستای اجرای آیین نامه " انتخاب نمایندگان موسسات چند مستاجره " واجدین شرایط می توانند  حداکثر تا تاریخ 95/05/24 جهت ثبت نام به امور موسسات مراجعه فرمایید.

شرایط عمومی کاندیداتوری

1- مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره دارای حق امضاء در شرکت چند مستاجره

2- کسب گرید A تا D در آخرین دوره ارزیابی

3-عدم بدهی مالی به پارک

جهت دریافت فایل آیین نامه  انتخاب نمایندگان موسسات چند مستاجره به آدرس سایت آیین نامه ها در 

http://plan.ystp.ac.ir مراجعه نمایید.