نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولویت پژوهشی موزه علوم و فناوری


اولویت های پژوهشی موزه علوم وفناوری (نهاد وابسته به وزارت علوم تحقیقات  و فناوری) در سایت www.irstm.ir می باشد. آخرین مهلت دریافت پیشنهادهای پژوهشی تا پایان 30 آبان ماه تعیین گردیده است.