نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین کارگاه تمرین عملی تدوین الگوی کسب و کار

کارگاه آموزشی

اولین کارگاه تمرین عملی تدوین الگوی کسب و کار با سرفصل های

1- نوآوری، تدوین مدل کسب و کار، ارائه الگوهای موفق

2- برند سازی، تحلیل رقبا، استراتژی فروش

3- قوانین و مقررات مورد نیاز  دشرکت های نوپا

4- تحلیل مالی ، سرمایه گذاری مخاطره پذیر

5- تبلیغات و روابط بین المل

از اول شهریور تا چهارم شهریور در مرکز فناوری اقبال برگزار میشود.

جهت ثبت نام م توانید با شماره تلفن 03537260087 تماس حاصل نایید.