نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از شرکت هواپیما سازی ایران (هسا)

با توجه به اینکه مجموعه صنعت هوایی و هوانوردی دارای طرح های کلان و بزرگ مقیاس با فناوری بالامیباشد و در جهت رفع نیاز های فناورانه و حل مسائل سازمانی و مدیریتی نیاز به همکاری با شرکت های فناور و دانش بنیان در حوزه های سخت و نرم می باشد . در این رستا برنامه بازدید از شرکت مذکور در حال انجام می باشد شرکت های متقاضی می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ 2 شهریور به امور موسسات مراجعه نمایند . برنامه زمانی بازدید و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.