نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تایید نهایی آیین نامه جدید و روش اجرایی ارزیابی موسسات چندمستاجره توسط هیئت رئیسه پارک

تایید نهایی آیین نامه جدید و روش اجرایی ارزیابی موسسات چندمستاجره توسط هیئت رئیسه پارک

آیین نامه جدید و روش اجرایی ارزیابی موسسات چندمستاجره توسط هیئت رئیسه پارک تایید نهایی شد.
 
ادامه مطلب ...