نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین پروپزال تور مجازی پارک های علم و فناوری


به استناد نامه ارسالی از سوی دفتر مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت متبوع، درراستای انجام پروژه  تور مجازی پارک های علم و فناوری  از پروپزال های ارسالی استقبال خواهد شد.

شرکتهای محترم چند مستاجره جهت اطلاعات بیشتر و دریافت نامه مربوطه به اتوماسیون اداری مراجعه کنید.