نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب آیین نامه


به اطلاع می رساند آیین نامه ضوابط استفاده از نام پارک و آرم پارک توسط واحد های فناور(RE37 ) به تصویب رسید.