نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاهم نامه


تفاهم نامه همکاری فی مابین معاونت پژوهش و فناوری با صندوق حمایت  از تحقیقات  و توسعه صنایع الکترونیک جهت بهره برداری  در زمینه های مشترک حوزه فناوری انجام گرفت تا کلیه پارک ها و مراکز رشد از تسهیلات قابل پرداخت نهایت استفاده را ببرند.

تصویر کامل تفاهم نامه در اتوماسیون اداری می باشد.