نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت تکمیل ارزیابی


به اطلاع می رساند مهلت تکمیل اطلاعات ارزیابی تا تاریخ 96/02/15 تمدید گردید. با توجه به این که نتایج ارزیابی این دوره دارای دو سال اعتبار می باشد و ملاک عمل در سایر آیین نامه های پارک می باشد در خصوص تکمیل نمودن فرم ها وارائه کامل مستندات دقت لازم و اهتمام بیشتری مورد نیاز می باشد.