نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت ورود اطلاعات ارزیابی


 با توجه به درخواست تعدادی از شرکت های فناور نسبت به تمدید زمان ورود اطلاعات ارزیابی، این زمان تا پایان اردیبهشت ماه تمدید گردید.