نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت طرحها جهت جذب سرمایه گذاری


با راه اندازی سامانه تامین مالی سرمایه گذاری طرح های دانش بنیان و فناورانه، شرکت های استارت آپی، شتاب دهنده و مراکز رشد مستقر در پارک های علم و فناوری که دارای طرح های دانش بنیان می باشند  می توانند از طریق بستر سامانه مذکور برای ثبت طرح خود جهت سرمایه گذاری اقدام نمایند. اولویت با زمان ثبت نام در سامانه می باشد.

VC.isti.ir