نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام استخر


قابل توجه کلیه شرکتهای فناور پارک علم و فناوری یزد

نظر به مصوبه کمیته رفاهی پارک بنا به پیشنهاد نمایندگان موسسات، برنامه استفاده از استخر ویژه آقایان و بانوان کارمند مستقر در شرکتهای فناور پارک برنامه ریزی شده است. جهت اطلاع بیشتر به تابلوهای اعلانات، اتوماسیون و سایت امور موسسات مراجعه فرمایید.