نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جایزه انتفال فناوری شبکه


طرح جایزه انتقال فناوری شبکه با حمایت مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و به منظور مشارکت در فرآیند تبادل فناوری در آذر ماه سال 93 در کشور نیجیریه تصویب گردیده است.از یان رو بر اساس آیین نامه این طرح به " بهترین مورد انتقال فناوری" که بین حداقل یکی از کشور های عضو دی – هشت و سایر کشورهای اسلامی، انجام گرفته باشد جایز انتقال فناوری شبکه اهدا خواهد گردید.

جهت اطلاع بیشتر به اتوماسیون اداری مراجعه فرمایید.