نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جایزه انتقال فناوری شبکه

$lead.getData()

طرح جایزه  انتقال فناوری شبکه" با حمایت مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و به منظور مشارکت در فرآیند تبادل فناوری در آذر ماه سال 93 در کشور نیجریه تصویب گردیده است . از این رو بر اساس آیین نامه این طرح به "بهترین مورد انتقال فناوری" که بین حداقل یکی از کشور های عضو گروه دی -هشت و سایر کشور های اسلامی انجام گرفته باشد جایزانتقال فناوری شبکه اهدا خواهدگردید.

(جهت اطلاع بیشتر به اتوماسیون اداری مراجعه فرمایید.)