نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صورتجلسه نشست مشترک مسئولین پارک علم و فناوری یزد و اداره کل امور مالیاتی استان یزدقابل توجه شرکت های محترم

باتوجه به  تشکیل جلسات متعدد در خصوص معافیت مالیاتی  و تکالیف قانونی شرکت های مستقر در پارک، صورتجلسه نهایی تنظیم گردیده است که ازطریق اتوماسیون اداری به واحد ها ارسال گردیده است. شرکت ها می توانند با مطالعه دقیق و کامل، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود با هماهنگی ستاد پارک اقدام نمایند. درکلیه مواردی اختلاف نظری با اداره کل امور مالیاتی دارند مطابق این صورتجلسه و بخشنامه هیت دولت، پارک مسوول تشخیص فعالیت فناورانه و هچنین مکان انجام فعالیت می باشد.