نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرا خوان چالش فناوری نانو


اولین فراخوان چالش فناوری نانو  با موضوع ساخت تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی که با همکاری کارگروه توسعه فناوری این ستاد در برگزاری است. در نظر است بر ساخت افزاره ای در داخل کشور  با هدف بومی سازی و رفع نیاز شمار قابل توجهی از آزمایشگاه های مرکز دانشگاهی و پژوهشی کشور قدم بردارد.

اطلاات تکمیلی  در وب سایت  nanochallenge.ir قرار دارد.

ارسال نمونه های اولیه حداکثر تا تاریخ اول اسفند ماه 1395 خواهد بود.