نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش سه شرکت جدید در پارک علم و فناوری یزد

 

در جلسه پذیرش موسسات پارک علم و فناوری یزد، سه شرکت جدید بر اساس تصمیم اعضا پذیرش گردیدند.